تمدید استادی پرمیت

تمدید مجوز دانشجویی کانادا(استادی پرمیت)
اگر مجوز تحصیل (Study Permit) شما قبل از اتمام دوره تحصیلی تان باطل شود باید برای تمدید آن اقدام شود. شما باید قبل از اتمام اعتبار استادی پرمیت قبلی خود برای یک استادی پرمیت جدید درخواست دهید و بهتر است حداقل 30 روز قبل از پایان زمان مجوز کنونی خود، درخواستتان را ارائه شود. درخواست تمدید مجوز تحصیل و یا استادی پرمیت دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد که بهتر است آن را به دست متخصص بسپارید. 

abt1

 

برای تمدید استادی پرمیت خود همین حالا با ما تماس بگیرید. 

شماره تماس مستقیم و بدون هزینه به دفتر تورنتو از داخل ایران: 02182802378

شماره تماس مستقیم به دفتر تورنتو به خارج از ایران: 

+1(905)597-1740


چاپ   ایمیل