قوانین جدید شهروندی کانادا و تغییرات مهم در قانون C24

قوانین جدید شهروندی کانادا و تغییرات مهم در قانون C24
دولت لیبرال کانادا لایجه ی جدیدی را معرفی کرده که قسمت های زیادی از لایحه معروف به C-24 همان قانون بحث برانگیز دولت محافظه کار پیشین کانادارا تغییر داده است. این خبر بسیار خوبی برای دارندگان اقامت دائم کانادا ، تمام دانشجویان بین المللی کانادا که قصد اخذ اقامت دایم و پس از آن شهروندی کانادا را دارند و همچنین افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند می باشد .

این اصلاحات قانون مدت زمان گرفتن اقامت دایم افراد دارای PR را کاهش می دهد. علاوه بر این شامل لغو شرط نیت INTENT TO RESIDE برای حضور در کانادا می شود.

در زیر جزییات قوانین جدید شرح داده می شود:
1- لغو قانون لزوم داشتن عرق ملی به کانادا (با تصویب این قانون اختیار لغو اقامت دایم برای کسانی که اعمال مشخصی بر خلاف عرق ملی انجام داده بودند از قانون قبلی حذف می شود این اعمال شامل کارهای تروریستی، جاسوسی و از این قبیل میشد.)
2- لغو قانون قصد اقامت در کانادا پس از کسب شهروندی
3- کاهش مدت حضور فیزیکی ۳ سال از ۵ سال حضور جایگزین قانون سختگیرانه قبلی می شود که این مدت حضور فیزیکی ۴ سال از ۶ سال برای متقاضیان بود.
4- در زمان کسب شهروندی کانادا برای فردی که سابقه اقامت موقت و قانونی در کانادا داشته است مانند دانشجویان تمام وقت ؛ نصف مدت زمان سکونت پذیرفته میشود ( این محاسبه سکونت زمانی تا حداکثر یکسال قابل محاسبه است) ئر صورتی که پیش از این مدت سکونت دانشجویان تمام وقتی که اقامت دایم را بدست آورده بودند محاسبه نمی شد. یعنی با قانون قبلی حضور افرادی که دارای وضعیت اقامت موقت هستند جزیی از حضور فیزیکی در کانادا حساب
5- لغو قانون الزام حضور فیزیکی ۱۸۳ روز در سال (۴ سال از ۶ سال)
6- متقاضیان بین ۱۸ تا ۵۴ سال میبایست امتحان زبان و دانش مربوطه را بگذرانند. پیش از این متقاضیان بین ۱۴ تا ۶۴ سال می بایست امتحان زبان و دانش مربوطه را میگذراندند.
7- پرداخت مالیات در کانادا (در صورت لزوم) ۳ سال از ۵ سال مطابق با ۳ سال حضور فیزیکی از ۵ سال جایگزین ۴ سال از ۶ سال
8- زمان صرف شده در زندان برای افراد مجرم جزیی از حضور فیزیکی احراز اقامت دایم محسوب نمی شود در قانون قبلی زمان صرف شده در زندان برای افراد مجرم جزیی از حضور فیزیکی احراز اقامت دایم مجسوب میشد.
9- درصورت وجود دلایل کافی مبنی بر جعلی بودن مدارک یا استفاده جعلی از آنها مربوط به پروسه شهروندی آفیسر می تواند مدارک را مصادره کندپیش از این هیچ اختیار قانونی مشخصی در این موارد برای آفیسرهای شهروندی وجود نداشت.


چاپ   ایمیل