کارت اقامت دائم کانادا

کارت اقامت دائم (کارت PR) یک شناسنامه و یک سند مسافرتی برای ساکنان دائم کانادا است. به وسیله آن می توان وضعیت اقامت دائم کانادا را اثبات کرد. این کارت به علاوه یک سند دیگر که به آن سند مسافرتی اقامت دائم (PRTD) گفته میشود، تنها اسنادی هستند که اجازه سوار کردن افراد مقیم کانادا را به شرکتهای هواپیمایی به مقصد کانادا میدهند.

PR

اگر فرد مقیم دایم کانادا قصد مسافرت به خارج از کانادا را دارد در حالیکه اعتبار کارتش به پایان رسیده است و یا کارتش مفقود شده است مشکلی برای خروج از کانادا ندارد ولی این را باید بداند که تنها با درخواست و دریافت سند جایگزین یعنی PRTD قادر به برگشت به کانادا است.

کارت اقامت دایم کانادا 5 سال اعتبار دارد. در صورتیکه دارنده کارت در این مدت موفق به دریافت سیتیزن شیپ (شهروندی) کانادا شود نیازی به تمدید این کارت ندارد در غیر اینصورت قبل از اتمام اعتبار این کارت باید برای تمدید آن اقدام نمود. افرادی که موفق به دریافت وضعیت اقامت دایم کانادا میشوند پس از اولین ورود به یکی از مبادی ورودی کانادا (هوایی یا زمینی) با ارایه آدرس محل سکونت خود در کانادا به مسئولین مربوطه در فرودگاه یا در مرز زمینی و معمولا 1 تا 3 ماه بعد کارت اقامت دایم خود و خانواده را از طریق پست دریافت میکنند.

حقوق اجتماعی فردی افراد مقیم دایم کانادا بشرح زیر است:

بیشتر مزایای اجتماعی را که شهروندان کانادا دریافت می کنند از جمله خدمات درمانی ، زندگی ، کار یا تحصیل در هر کجای کانادا می باشد.

برخی از این مزایا عبارتند از:

charter

اموری که ساکنان دائم کانادا تا قبل از اخذ تابعیت نمی توانند انجام دهند:

  • اجازه رأی دادن یا نامزدی برای دفتر سیاسی
  • استخدام در برخی از مشاغل که نیاز به داشتن مجوز امنیتی سطح بالایی دارند .

چاپ   ایمیل