پناهندگی در کانادا

یکی از روش های اخذ اقامت کانادا ، پناهندگی می باشد.پناهنده به فرد یا افرادی گفته میشود که در کشور خودشان بنا به دلیلی مورد آزار و اذیت و حتی تهدید به شکنجه و مرگ میشوند و احساس امنیت نمیکنند ودر معرض خطر جدی قرار دارند ودر نتیجه مجبور میشوند به کشور دیگری پناه ببرند. یکی از برترین کشورهای دنیا هم از نظر رفاه اجتماعی و هم از نظر امکانات مهاجر پذیری و محافظت از پناهندگان کانادا میباشد.
سازمان مهاجرتی مینا یوسفی با سالها فعالیت در امر مهاجرت و پناهندگی به شما کمک میکند تا در صورتی که مورد آزار و اذیت و حتی تهدید به شکنجه و مرگ در کشور خود می باشید برای پناهندگی اقدام نمایید.

Refugees

برای اطلاعات بیشتر همین حالا با دفتر تورنتو ما تماس بگیرید.

 شماره تماس مستقیم به دفتر تورنتو بدون هزینه برای شما: 82802378-021

شماره تماس برای افرادی که از داخل کانادا تماس میگیرند: 1740-597-905


چاپ   ایمیل