سرمایه گذاری

اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری

برنامه ویزای طلائی پرتغال
براساس تجدید نظر انجام یافته برقانون صدورویزا درسال 2015 ، این شرایط بوجود آمده است که با سرمایه گذاری حداقل 350000 یورو ( و یابیشتر ) درزمینه خرید املاک با عمربنای بیش از 30 سال و یا املاک بنا شده در نواحی درون شهری بتوانید جهت دریافت ویزای طلائ یپرتغال اقدام نمائید .

ساختار برنامه ویزای طلائی
سال اول : ویزای کاری و مسافرتی
سال دوم و سوم : اقامت موقت دوساله
سال چهارم و پنجم : اقامت موقت دوساله
سال پنجم : اقدام جهت اقامت دائم یک ساله
سال ششم : اقدام جهت اخذ شهروندی

الزامات :
حداقل اقامت یک هفته ای سالیانه در پرتغال
فرزندان زیر18 سال بعنوان وابسته متقاضی اصلی درنظر گرفته می شوند.
فرزندان بالاتر از 18 سال تنها تازمان اشتغال به تحصیل بعنوان وابسته متقاضی اصلی درنظر گرفته خواهند شد.
والدین متقاضی اصلی که با متقاضی اصلی زندگی می کنند نیز بعنوان وابستگان خواهند بود .
تحصیلات حداقلی ، موردنیاز نیست .
بدون نیاز به سابقه و تجربه مدیریتی .
http://telegram.me/easywaynewsletter

مراحل اخذ ویزای طلائی پرتغال :
• بررسی و تایید مدارک اولیه متقاضیان در نزدیکترین کنسولگری یا سفارت های کشور پرتغال .
• ارسال دعوتنامه جهت دریافت ویزای شینگن
• سفربه پرتغال درعرض مدت یک ماه پس از صدور ویزا

سفربه پرتغال
متقاضی و خانواده وی جهت اقامت سه روزه باید سفری به پرتغال داشته باشند . این سفر جهت افتتاح حساب بانکی ، تکمیل مراحل تایید هویت بایومتریک و امضا کردن مدارک لازم زیرنظر وکیل می باشد .

درماههای بعدی ، متقاضی و وابستگان تایید شده ایشان ، ویزای طلائی خود را دریافت خواهند کرد .

پروژه :
این پروژه در شهر پورتو اجرا می شود .
این پروژه یک مرکز تجاری است که اخیرا بازسازی و تبدیل به هتل شده است . تنها 32 واحد ازاین پروژه موجود می باشد .

زمان تقریبی تکمیل این پروژه 16-12 ماه بوده و سرمایه گذاران شریک هتل بوده و قرارداد اجاره با شرکت سازنده صادرخواهدشد .

بعد ازاتمام ساخت پروژه 4% سود سهام ناخالص سالیانه 14000 یوروئی به متقاضی پرداخت خواهدشد .
واحدهای مذکور به میزان 100% سرمایه اولیه و درطی مدت 5 الی 6 سال فروخته خواهند شد .
سرمایه گذران امکان سکونت یک هفتگی درواحد مذکور را در طی هرسال خواهند داشت
سرمایه گذاران قادر به فروش واحد خود قبل از موعد مقرر 5 ساله بوده و درصورت تمایل به فروش ، قیمت به روش زیر محاسبه خواهدشد :

سال اول : 80% میزان سرمایه گذاری اولیه
سال دوم : 85% میزان سرمایه گذاری اولیه
سال سوم : 90% میزان سرمایه گذاری اولیه
سال چهارم : 85% میزان سرمایه گذاری اولیه
سال پنجم : 100% میزان سرمایه گذاری اولیه

همین حالا با ما تماس بگیرید

تماس با ما


چاپ   ایمیل