ثبت شرکت

مهاجرت به اروپا از طریق ثبت شرکت
امروزه بسیاری از کشورهای دنیا هستند که از طریق سرمایه گذاری مهاجر میپذیرند و به افراد اقامت میدهند که در اکثر کشور های اروپا شرایط یکسان میباشند.

متقاضی در ابتدا از طریق ویزای توریستی وارد کشور مقصد شده و در آنجا شرکتشان را ثبت میکند و در ادامه طرح توجیهی خود را ارائه میدهد .با توجه به طرح فرد ، میزان آورده مشخص شده و میزان گردش مالی سالیانه نیز به همین شکل مشخص میگردد.

ویزا بصورت سالانه تمدید میشود و هرساله باید این شرکت گردش مالی مورد نظر و در بسیاری موارد نشانه های حضورفیزیکی را اثبات کند و به صورت مرتب مالیاتش را پرداخت کند.هر کشوری دوره مشخصی دارد که اگر در این دوره این شرکت به صورت معمول عمل کرده باشد به او اقامت دائم میدهد.

اتریش
هزینه هائی مانند مالیات شغلی و مالیات بر ثروت که در کشورهای دیگر معمول می باشند در اتریش وجود ندارد.

ثبت شرکت در اتریش
شرکت‌های ثبت شده به بازرگانان ایرانی امکان استفاده از نام‌های خارجی مردم‌پسند روی تولیدات خارجی می‌دهد اما این ثبت شرکت‌ها فرصت‌های پنهان دیگری نیز مهیا می‌کند. از جمله اقامت و البته مهم‌تر از آن امکان وام‌گرفتن

شهروندان خارجی مجاز به تاسیس شرکت و کارخانه، انجام معاملات تجاری و بازرگانی و نیز خرید شرکت در کشور اتریش هستند.در اتریش میتوان انواع مختلف شرکت ها را ثبت کرد تفاوت این شرکت ها در سطح مسئولیت و همچنین میزان و نحوه پرداخت مالیات میباشد.

معمولترین نوع ثبت شرکت در اتریشGmbH یا شرکت با مسئولیت محدود میباشد.
تشکیلات سرمایه گذاری
شرکت با مسئولیت محدود(GmbH)
شرکت سهامی خاص(AG)
تشکیلات شرکتی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا(SE)
شرکت با تشکیلات باز(OG)
تشکیلات شرکتی متشکل از افراد حقیقی و حقوقی(KG)
تشکیلات شرکتی با مشارکت در سرمایه گذاری(stG)
تشکیلات شرکتی با مشارکت افراد حقیقی یا حقوقی که موظف به اجرای مفاد قرارداد بسته شده فیمابین می باشند(GesbR)

مالیات شرکت ها
درآمد شرکت های مقیم اتریش بویژه شرکت های سهامی خاص و شرکت ها با مسئولیت محدود مشمول قوانین مالیاتی شرکت ها می شود. بر طبق این قوانین سود شرکت ها با نرخ مالیاتی ۲۵درصد بطور یکسان مشمول پرداخت مالیات هستند.

بدلیل کاهش نرخ مالیات شرکت ها از ۳۴به ۲۵درصد در سال ۲۰۰۵، کشور اتریش بسیار بیشتر مورد توجه و علاقه سرمایه گذاران قرار گرفته است.

KPMG
شرکت ها معمولا بیش از همه از روش های مالیات بندی جدید گروهی بهره مند می شوند. این روش مالیاتی برای شرکت های کوچک خارجی و شرکت های تابع آنها بسیار سودمند می باشد تا فعالیت های تجاری خود را به اتریش منتقل کنند.جهت کاهش نرخ محاسبه پایه مالیات های حقوقی شرکت ها ، سود و زیان اعضای داخلی گروه و نیز زیان اعضای شرکت های تابع در مقابل یکدیگر محاسبه می شود. ،هرگاه عضویت ۵۰%از اعضا مورد استفاده قرار گیرد. در صورت خرید شرکت می توان ارزش آن را به مدت زمان پانزده سال در محاسبات مد نظر داشت، چیزی که در کشورهای دیگر امکان پذیر نمی باشد.

امکانات جهت کسر مالیات
به حساب آوردن ارزش شرکت به طرق مختلف میزان بار مالیاتی را برای شرکت ها تا حد ۲۳%کاهش می دهد.

معافیت مالیاتی به میزان ۹%در صورت سرمایه گذاری از جمله امکانات فوق العاده ای می باشد که چنین شرایطی را فراهم می کند. همچنین معافیت تحقیقاتی، آموزشی، حرفه ای ، کسر مالی در صورت ضرر و زیان و به جریان انداختن ذخیره های مالی ساکن نیز باعث کاسته شدن از میزان مالیات می شود. بدین طریق میزان بدهی تشکیلات شرکتی در اتریش ۴۰%کمتر از آلمان می باشد

معافی مالیاتی برای تحقیقات
در صورتی که مخارج صرف شده برای تحقیقات موجب کشفیات با ارزشی برای پیشرفت و یا بهبود اقتصاد ملی شود، تا سقف ۳۵%آن را می توان بازپس گرفت.

معافی مالیاتی برای آموزش
معافیت آموزشی تا حد ۲۰%برای دوره های آموزشی و تکمیلی کارمندان می توان در نظر گرفت. همچنین می توان از اعتبار مزایای آموزشی تا حد ۶%برای مخارج متحمل شده، بهره مند شد.

دریافت اقامت اتریش
اقامت دائم برای افراد با تخصص های کلیدی و مهم:
این نوع از اقامت برای بار اول به مدت ۱۸ماه صادر می گردد و اجازه کار برای افراد متخصص در زمینه تخصصی این افراد را در بر دارد. اقامت دائم که اجازه کار بدون هیچگونه محدودیت زمانی را نیز در بر می گیرد. اقامت دائم همراه با محدودیت زمانی، برای نمونه: جهت پیوستن افراد خانواده به یکدیگر. این نوع اقامت شامل اجازه کار جهت مشاغل مستقل می باشد، جهت مشاغل غیر مستقل ارائه مجوز از طرف اداره کار اتریش ضروری است. اقامت دایم بعد از ۵سال اقامت بدون وقفه در اتریش صادر می شود

این نوع اقامت، اجازه کار برای تمامی مشاغل را در بر می گیرد
اقامت موقت برای اهداف خاص
این نوع از اقامت برای گروه های زیر صادر می شود.

کارمندان عالی رتبه چرخشی مانند مدیران شرکت ها و یا کارخانجات و یا نمایندگان آنها که هر چند سال یکبار محل خدمت آنها بنابر صلاح دید کارفرما تغییر می یابد، بدست آوردن این نوع اقامت ارائه گواهی و یا تاییدیه اشتغال به کار بعنوان کارگر خارجی از طرف اداره کار اتریش ضروری است. مدت زمان اشتغال بایستی بیش از شش ماه باشد.

مشاغل مستقل: در صورتیکه فرد خارجی طی قراردادی موظف به انجام کاری باشد که اجرای آن بیش از شش ماه بطول انجامد، در این مورد نیز احتمال ضرورت ارائه مجوز از طرف اداره کار وجود دارد.

مشاغل هنری: اعم از مستقل و یا غیر مستقل. در این حالت شخص تنها از راه فعالیت های هنری امرار معاش میکند. در این مورد ارائه ضمانت نامه الزامی نیست. در صورت فعالیت شغلی غیر مستقل در این زمینه ، ارائه مجوز از طرف اداره کار ضروری می باشد: گواهی اشتغال به کار بعنوان هنرمند.

موارد استثنائی مشاغل غیر مستقل: در صورتی که فعالیت شغلی مجزا از قوانین مربوط به اجازه کار اتباع خارجی باشد، ارائه گواهی مربوط به وضعیت استثنائی ضروری است.

آلمان
ثبت شرکت در آلمان
شما میتوانید اقامت کشور آلمان را از طریق ثبت شرکت در آلمان برای سهامداران و مدیر عامل شرکت بدست آورید. مدت زمان انجام کار از ابتدا تا دریافت ویزای اقامت 6 تا 8 ماه می باشد.
سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی شرکت نوع مسئولیت محدود GmbH و افتتاح حساب بانکی شرکتی 25.000 یورو می باشد
سرمایه مورد نیاز شرکت سهامی خاص AG) به سرمایه 50.000 یورویی احتیاج می باشد
برای ورود به کشور آلمان از طریق خود اشتغالی و سرمایه گذاری شما باید یک طرح توجیهی اقتصادی به اداره بازرگانی ارائه دهید که برنامه کار 3 سال آینده شرکت خود را توضیح دهید،

اقامت از طریق سرمایه گذاری آلمان
از مهمترین انواع مختلف سرمایه‌گذاری یا کار آزاد خارجی در آلمان مواردی است که در مطالب زیر بدان اشاره شده است.

فعالیت حرفه‌ای فردی (نظیر رستوران یا مغازه فرش فروشی)
تاسیس شرکت مدنی (۲ نفر یا بیشتر)
تاسیس شرکتهای شخصی (تضامنی)
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
تاسیس شرکت سهامی
تاسیس شعبه
دفتر نمایندگی
مهمترین شکل‌های قانونی فعالیت اقتصادی را که عبارتند از:
فعالیت حرفه‌ای فردی (مانند رستوران یا مغازه فرش فروشی)
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود GmbH
تاسیس شعبه
دفتر نمایندگی
شعبه مستقل
شعبه وابسته (مانند دفتر کارخانه، انبار پخش کالا و یا کارگاه)

۱) فعالیت حرفه‌ای فردی (مانند رستوران یا مغازه فرش فروشی)
توجه داشته باشید که در این نوع فعالیت نیاز به تشکیل شرکت نبوده و می‌توان با گرفتن اجازه کسب Gewerbeanmeldung این نوع کارهای صنفی و تجاری را شروع نمود. بعضی از این فعالیت‌های شغلی نیاز به گرفتن اجازه ویژه نبوده (مانند فرش فروشی، خواربار فروشی، صادرات و واردات) ولی برای بعضی از آنها باید اجازه ویژه آن کسب گرفته شود، مانند (رستوران، تاکسی(.

۲) تاسیس وثبت یک شرکت ادامه دهنده فعالیت شرکت به ثبت رسیده و فعال درایران (شرکت مستقل) به شکل یک شرکت با مسئولیت محدود (GmbH)

تاسیس و ثبت یک شرکت دختر Tochtergesellschaft به شکل شرکت با مسئولیت محدود ساده‌ترین حضور در بازار آلمان است.

این شرکت از شرکت مادر ایرانی مستقل بوده و دارای هویت حقوقی، مدیریت، سرمایه، اقامتگاه، تابعیت، ترازنامه و حسابداری مستقل بوده و تنها وجه اشتراک با شرکت مادر ایرانی یکی بودن صاحبان سرمایه می‌باشد. شرکت از هر لحاظ تابع قوانین آلمان بوده و با آن به شکل یک شرکت آلمانی رفتار خواهد شد. ایرانیان می‌توانند ۱۰۰% سرمایه را دارا باشند.

پرداخت انواع مالیات‌هایی که برای این نوع شرکت قانوناً مقرر است، الزامی است.

تاسیس شعبه
شما می‌توانید مبادرت به تاسیس و ثبت شعبه اعم از مستقل و وابسته بنمایند. اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند اقدام به تاسیس شعبه بنمایند که تاجر یا بازرگان کامل Vollkaufmann باشند

به عنوان مثال یک مغازه کوچک نمی‌تواند شعبه در آلمان تاسیس کند ولی تولید کننده مواد غذائی یا تاجر بزرگ فعال در صادرات و واردات حق تاسیس و ثبت شعبه دارد. تمام شرکتهای تجاری با شخصیت حقوقی مستقل از نظر قانون آلمان تاجر کامل بوده و مجاز به تاسیس شعبه می‌باشند. افراد دیگر که تاجر کامل نمی باشند می‌توانند فقط شعبه غیر مستقل تاسیس نمایند.

شعبه مستقل
تاسیس شعبه مستقل یک شرکت ایرانی در آلمان دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و از لحاظ سازمانی و حقوقی تابع و جزئی از شرکت مادر ایرانی بوده و تابع قوانین ایران است که میتواند با استقلال کلیه کارهای تجاری را در آلمان انجام دهد.

شعبه وابسته (مانند دفتر کارخانه، انبار پخش کالا و یا کارگاه)
یک شرکت خارجی یا یک شرکت با سرمایه ایرانی ثبت در آلمان می‌تواند شعبه‌های غیر مستقل در شهرهای مختلف در آلمان داشته باشد.این شعبه‌های غیرمستقل معروف به Betriebsstätte بوده و از هر لحاظ وابسته به شرکت مادر می‌باشند. صورتحساب‌ها یا رسیدهایی که صادر می‌کنند، باید بنام شرکت مادر باشد. این شعبه‌ها فقط از لحاظ مکانی با شرکت مادر تفاوت داشته ولی از لحاظ فعالیت تجاری با شرکت مادر یک واحد تجاری را تشکیل می‌دهد.

دفتر نمایندگی Repräsentanz
دفتر نمایندگی امکان دارد که از طرف خود شرکت مادر اداره شود و از این نظر از هر جهت وابسته به شرکت مادر است و یا این که دفتر نمایندگی از طرف یک نماینده تجاری با داشتن وکالت اداره شود.

دفتر نمایندگی حق فعالیت مستقل مانند عقد قرارداد بنام خود ندارد و فقط می‌تواند فعالیت تجاری محدودی داشته باشد، فعالیت هایی مانند بازاریابی و خدمات پس از فروش

لهستان
ثبت شرکت در کشور لهستان
ثبت شرکت در کشور لهستان یکی از مناسبترین راهها برای دریافت اقامت لهستان است. یکی از بهترین انواع شرکت در این کشورشرکت با مسئولیت محدود است که کمترین ریسک را برای دارنده آن دارد.

مزایا ثبت شرکت در کشور لهستان :
ایجاد کسب و کار و داشتن درآمد مناسب
دریافت اقامت کشور لهستان برای تمام اعضای خانواده
امکان ایجاد کسب و کار و زندگی در هر نقطه ازمحدوده کشورهای عضو شینگن
مالیات مناسب نسبت به سایر کشورهای اروپایی
قوانین منعطف تر نسبت به سایر کشورهای اروپایی
هزینه مناسب نیروی کار
هلند

متخصصین ایرانی با روش های زیر میتوانند میتوانند با ثبت شرکت اقامت هلند را بگیرند

پروپوزال نوآوری – اقامت ۲ ساله قابل تمدید تا ۵ سال مشروط بر فعالیت شرکت- پروپوزال برای ایده هایی که قابل استفاده تبدیل به پول و دانش بنیان باشند- شرط دریافت پاسپورت فعالیت شرکت می باشد- اگر یک نفر شریک هلندی داشته باشند میتوان از بانک وام دریافت کرد.

کارتجاری – ارایه یک طرح تجاری به اداره بازرگانی هلند و بعد از موافقت اداره بازرگانی ثبت شرکت اداره بازرگانی دعوتنامه میفرستد به سفارت و ویزای ۲ ساله صادر میشود و قابل تبدیل به ۵ ساله است در صورت فعالیت شرکت امکان دریافت پاسپورت میسر میشود.

همین حالا با ما تماس بگیرید

تماس با ما


چاپ   ایمیل