مهاجرت از طریق خویشاوندی

شهروندان کانادا با شرایط خاص قادرند کفالت اقوام درجه یک خود( افراد ذیل ) را که قصد مهاجرت به کانادا رادارند تقبل نمایند.

- کفالت والدین
ویزای خانوادگی / خویشاوندی اگر یک شهروند کانادایی هستید یا اجازه اقامت دایم در کانادا دارید درصورت داشتن ۱۸ سال سن، می توانید تکفل یکی از اعضای خانواده خود را که در خارج از کانادا زندگی می کنند، بپذیرید.

شرایط افرادی که می توانید تکفل آن ها را بپذیرید:
- همسر ۱۶ ساله یا بالاتر
- مادر و پدر، مادر بزرگ و پدر بزرگ
- فرزندان و فرزند خواندگان وابسته (طبق تعریف فرزند وابسته)
- بچه های زیر ۱۸ سال که تصمیم دارید به فرزندی بپذیرید.
- بچه های تحت سرپرستی و قیومیت شما
- برادران، خواهران، خواهرزاده ها، برادر زاده ها یا نوه های یتیم و زیر ۱۸ سال که هرگز ازدواج نکرده اند.
- هم چنین می توانید تکفل یکی از بستگان خود را از هر سنی را بپذیرید، مشروط بر این که در کانادا یا خارج از کانادا فرد دیگری را نداشته باشید که بخواهید بعدا تکفل او را به عهده گیرید.

فرزند وابسته به کیست؟

دختر یا پسر شما در صورتی وابسته است که:

- زیر ۲۲ سال سن داشته و هرگز ازدواج نکرده باشد.
- به دلیل معلولیت، تا سن ۲۲ سالگی از نظر مالی به والدین وابسته باشد.
- دانشجوی تمام وقت باشد و تا رسیدن به سن ۲۲ سالگی به حمایت مالی پدر و مادر نیاز داشته باشد، حتی اگر ازدواج کرده باشد.

- کفالت همسر
شما می توانید اعضای خانواده و یا بستگان خود را تحت سرپرستی قرار دهید اگر نسبت آنها با شما بصورت زیر باشند:

- همسر ۱۶ سال و یا بالاتر
- والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ
- فرزندان وابسته، شامل فرزند خوانده ها
- بچه هایی که زیر ۱۸ سال سن دارند و شما تمایل به حضانت آنها دارید.
- فرزندان تحت قیمومیت
- برادران،‌ خواهران، برادرزادگان، خواهر زادگان ویا نوه هایی که یتیم هستند و زیر ۱۸ سال دارند و ازدواج نکرده اند.

همچنین شما می توانید یکی از بستگان خود را در هر سنی که باشد تحت تکفل خود قرار دهید٬ در صورتی که عمه، خاله و یا دائی و عمو و یا عضوی از خانواده که در ردیف افراد فوق الذکر آمده اند که می توانید تحت تکفل قرار دهید یا در حال حاضر شهروند٬ مقیم دائم یا بومی کانادا باشند نداشته باشید.

فرزند وقتی وابسته محسوب می شود که:
- زیر ۲۲ سال بوده و همسری نداشته باشد.
- دانشجو و یا دانش آموز تمام وقت بوده و اساساً از نظر مالی از قبل از ۲۲ سالگی٬ یا از تاریخ ازدواج (اگر قبل از ۲۲ سالگی ازدواج کرده باشد).
- تحت حمایت پدر یا مادر خود بوده باشد؛ یا به علت مشکلات جسمی یا روانی از نظر مالی از قبل از ۲۲ سالگی٬ وابسته به پدر یا مادر خود بوده باشد.

- مهاجرت همسر از طریق کفالت در داخل کانادا
شما همچنین می توانید وابستگان عرفی و یا همسری خود را تحت تکفل قرار دهید در صورتی که با شما در کانادا زندگی کرده و وضعیت موقت قانونی خود را حفظ کرده باشند. کفالت وابستگان عرفی و یا وابستگان همسری شامل فرزندان وابسته آنها در داخل کانادا و یا خارج از این کشور نیز می باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر لطفاً با ما تماس حاصل نماييد.


چاپ   ایمیل