تغییرات اساسی در بررسی پرونده های ویزای دانشجویی

خبر مهم و فوری
اداره مهاجرت کانادا ساعتی پیش یک برنامه ی جدید برای دانشجویانی در خارج از کانادا منتظر جواب ویزای خود هستند و یا میخواهند پرونده ی ویزای تحصیلی خود را ارسال کنند، اعلام کرد.
اداره مهاجرت اعلام کرد که پرونده ی استادی پرمیت متقاضیان با توجه به شرایط کنونی در دو مرحله بررسی خواهد شد.
مرحله اول (احراز صلاحیت): در این مرحله اینکه شما دارای شرایط برای دریافت مجوز تحصیل کانادا هستید بررسی میشود. ( آیا در یک موسسه مورد تأیید اداره مهاجرت پذیرفته شده اید؟، آیا از شرایط مالی کافی جهت تحصیل در کانادا برخوردار هستید؟،...)
اگر در این مرحله پذیرفته شوید، قبولی مرحله ی یک به شما اعلام خواهد شد.

مرحله دوم (پذیرش نهایی): در این مرحله شما پذیرش نهایی را هنگامی دریافت خواهید کرد که باقی شرایط برای ورود به کانادا را هم احراز کرده باشید.( مانند انجام تست بایومتریک، انجام تست پزشکی در صورت نیاز و یا ارائه ی گواهی عدم سوسابقه)

change studypermit

با ما تماس بگیرید. 

فرم های ارزیابی رایگان ما را پر کنید.


چاپ   ایمیل